νέο-πρόγραμμα-για-ανέργους-ανοίγουν-ο-66448

Νέο πρόγραμμα για ανέργους: Ανοίγουν οι αιτήσεις για εξάμηνη εργασίας της ΔΥΠΑ για ανέργους

Ανάγνωση: 1'

Από σήμερα Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 έχει ανοίξει η πλατφόρμα στην ηλεκτονική διεύθυνση του gov.gr και πιο συγκεκριμένα για το «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» της ΔΥΠΑ. Αυτό το πρόγραμμα πρόκειται να δώσει οικονομική ανάσα στους ανέργους και σε άτομα νεαρής ηλικίας καθώς οι αιτήσεις αφορούν το ηλικιακό εύρος 18 έως 29 ετών. Με αυτό το τρόπο οι νέοι θα επωφεληθούν μαθαίνοντας νέες δεξιότητες και ψηφιακά προγράμματα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 στις 23:59.

Τι αφορά η 6μηνη εργασία

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες. Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών.

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.935.120€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον gov.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ