προγράμματα-στήριξης-ανέργων-νέες-επ-66099

Προγράμματα στήριξης ανέργων: Νέες επιχορηγήσεις στον Πράσινο Τομέα και πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους και ανέργους

Ανάγνωση: 5'

Προγράμματα για την απασχόληση των νέων και των ανέργων θα πραγματοποιηθούν άμεσα στην Ελλάδα. Μεταξύ των επιδοτούμενων προγραμμάτων, συμπεριλαμβάνεται και ένα προγράμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και ευκαιριών αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Νέα προγράμματα απασχόλησης για ανέργους: Επιχορηγήσεις στον Πράσινο Τομέα & αναβάθμιση δεξιοτήτων

Τα προγράμματα θα παρέχουν επιχορηγήσεις επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων στον τομέα της πράσινης οικονομίας με έμφαση στις γυναίκες και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων για 15.000 ανέργους ηλικίας 25-45 ετών. Θα προγραμματιστούν και άλλες καινοτόμες και πιλοτικές δράσεις για 17.750 ανέργους σε τέσσερις πόλεις, καθώς και νέα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για ανέργους που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες.

Θα μπορούσατε να πάρετε 750 ευρώ: Ένα ελάχιστα γνωστό επίδομα για γυναίκες άνω των 18 ετών

Αν είστε γυναίκα άνω των 18 ετών, υπάρχει ένα επίδομα 750 ευρώ που ίσως δεν γνωρίζετε. Πρόκειται για ένα επίδομα που αποσκοπεί στη στήριξη των γυναικών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και ισχύουν μόνο δύο προϋποθέσεις.

Για να το δικαιούστε, πρέπει να είστε εγγεγραμμένη στην Εφορία και να έχετε εισόδημα κάτω από 8.100 ευρώ ετησίως.

Νέα προγράμματα για τη βοήθεια των ανέργων στην Ελλάδα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΔΥΠΑ) ξεκινά δύο νέα προγράμματα για να βοηθήσει τους ανέργους. Τα προγράμματα αυτά θα ωφελήσουν 20.000 άτομα όλων των ηλικιών.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων σε τομείς της πράσινης οικονομίας

Ένα πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων θα απασχολήσει 5.000 ανέργους σε τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες ηλικίας 18-66 ετών. Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 49,8 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στόχος είναι η δημιουργία 5.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό, με έμφαση στις άνεργες γυναίκες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 15 μήνες και οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για πέντε επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του δικαιούχου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης/επανακατάρτισης δεξιοτήτων και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης αφορά 15.000 ανέργους ηλικίας 25-45 ετών. Περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 73,5 εκατ.

ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος είναι η ένταξη των ωφελουμένων που έχουν ολοκληρώσει τη δράση κατάρτισης στην αγορά εργασίας με τη χρήση των νέων δεξιοτήτων τους.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορήγηση ύψους 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για να προσλάβουν και να απασχολήσουν για έξι μήνες τους ανέργους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για δύο επιπλέον μήνες μετά τη λήψη της επιχορήγησης. Οι αιτήσεις για 30.000 θέσεις βρίσκονται ήδη υπό επεξεργασία.

Πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας για μακροχρόνια άνεργους

Ένα πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης αφορά 10.000 μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 45 ετών και άνω σε θύλακες υψηλής ανεργίας. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ.

ευρώ και θα χρηματοδοτεί έως και το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες, με υποχρέωση διατήρησης της θέσης εργασίας για έξι μήνες. Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 13.709 ευρώ ανά θέση εργασίας και προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας για νέους

Ένα πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αφορά 10.000 ανέργους ηλικίας 18-30 ετών, με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων και την προετοιμασία τουλάχιστον των αποφοίτων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 68 εκατ. ευρώ και θα διαρκέσει επτά μήνες. Η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαίο επίδομα ίσο με το νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό, με πλήρεις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και αναλογία επιδομάτων εορτών και επιδόματος αδείας.

Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για ανέργους που αντιμετωπίζουν εμπόδια

Ένα πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας αφορά 10.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 112 εκατ. ευρώ και έχει διπλή στόχευση.

Τέτοιου είδους προγράμματα είναι ιδιαίτερα βοηθητικά τόσο για νέους προκειμένου να βγουν στην αγορά εργασίας, όσο και για ανέργους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ