εξαήμερη-εργασία-από-σήμερα-η-εφαρμογ-154636

Εξαήμερη εργασία: Από σήμερα η εφαρμογή – Ποιους αφορά

Ανάγνωση: 3'

Ξεκινάει από την πρώτη Ιουλίου στην Ελλάδα η εξαήμερη εργασία, παρά το ότι πολλές χώρες όπως Βρετανία και Γερμανία ακολουθούν αντίθετη πορεία με την εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση μισθού.

Το μέτρο της εξαήμερης εργασίας προβλέπει ότι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τους εργαζόμενους να δουλεύουν και την έκτη ημέρα της εβδομάδας, με αύξηση του ημερομισθίου κατά 40%. Η εφαρμογή της εξαήμερης εργασίας θα συνοδεύεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας και το σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η επιχείρηση αντιμετωπίζει απρόβλεπτα υψηλό φόρτο εργασίας, θα μπορεί να εφαρμόζει την έκτη ημέρα εργασίας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Η επιχείρηση πρέπει να έχει δηλώσει προκαταβολικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Κάθε φορά που επιθυμεί να εφαρμόσει την έκτη ημέρα εργασίας, πρέπει να δηλώνεται εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση έχει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας για την συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική αυτή συνθήκη δηλώνεται από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την έναρξη της υπηρεσίας από τον εργαζόμενο και υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο καθεστώς της εξαήμερης εργασίας εντάσσονται φορείς του δημοσίου, οι ΔΕΚΟ, η βιομηχανία και κλάδοι του ιδιωτικού τομέα συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης. Οι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν και την έκτη ημέρα θα λαμβάνουν προσαύξηση 40% του ημερομισθίου τους, ενώ αν η έκτη ημέρα εργασίας είναι αργία, θα λαμβάνουν προσαύξηση 115%.

Βάσει του άρθρου 25 του νόμου 5053/23, η εφαρμογή της εξαήμερης εργασίας για όσους εργάζονται πενθήμερο ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2024, όταν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις θα εντάσσονταν στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ωστόσο, η ένταξή τους αναβλήθηκε για τον Ιούλιο, οπότε και θα αρχίσει να ισχύει το σύστημα της εξαήμερης εργασίας.

Από την ημέρα εφαρμογής της νέας διάταξης, η εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας θα επιτρέπεται υπό τις εξής συνθήκες:

Υποχρεωτική προδήλωση της εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, χωρίς τη δυνατότητα υπέρβασης των 8 ωρών ημερησίως.

Ο εργαζόμενος θα δικαιούται ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% για την έκτη ημέρα εργασίας.

Η εργασία κατά την πρόσθετη ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες και δεν επιτρέπεται υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση.

Σε επιχειρήσεις με νυχτερινές βάρδιες πενθημέρου (24:00-06:00), δεν επιτρέπεται η εργασία κατά την έκτη ημέρα στη νυχτερινή βάρδια.

Οι εργοδότες που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα εργαστούν κατά την έκτη ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Περισσότερες Ειδήσεις σήμερα

Καίγεται ξανά και ξανά η Ελλάδα μας: Τιτάνια μάχη με τις φλόγες – «Η φωτιά έχει ξεφύγει, κατευθύνεται προς Επίδαυρο»

Ο Φρικτός Θaνατος: Δέθηκε σε ένα καροτσάκι και έδωσε Βουτιά στη Θάλασσα- «Φεύγω γιατί δεν θέλω να…»

Μεγάλη φωτιά τώρα: 6 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο – «Αν είχε μπει στο χωρίο, θα μιλούσαμε για τραγωδία»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ