συνεργασία-με-την-πανκρήτια-τράπεζα-η-at-65703

Συνεργασία με την Πανκρήτια Τράπεζα η Attica Bank; Μετά το Πάσχα το δελτίο της AMK και όλες οι ανακοινώσεις

Ανάγνωση: 4'

Μετά το Πάσχα, το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank θα συνεδριάσει για να εγκρίνει ένα ενημερωτικό δελτίο που πρόκειται να σταλεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το δελτίο θα περιλαμβάνει τη συμφωνία εισόδου των επιχειρηματιών Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου και της εταιρείας τους, Thrivest, στην AMK, καθώς και το πλαίσιο για τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα σε δεύτερο χρόνο.

Η Thrivest θα γίνει βασικός μέτοχος της Παγκρήτιας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 11,25% της θυγατρικής εταιρείας της Attica Bank, Lyktos, που κατείχε ο Μιχάλης Σάλλας. Ο Σάλλας αποχωρεί από το τραπεζικό σύστημα μετά από περισσότερα από τρεις δεκαετίες. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 473,3 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

64 εκατ. θα προσφέρει η Τhrivest

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και συμμετοχή της Παγκρήτιας στην ΑΜΚ της Αttica Bank χωρίς ωστόσο να αλλάζει το ποσό που θα εισφέρουν οι τρεις επιχειρηματίες (είτε ως Τhrivest, είτε ως Παγκρήτια) δηλαδή 64 εκατ. ευρώ και άρα και το ποσοστό τους στην Αttica Bank που θα διαμορφωθεί πέριξ του 10%.

Υπενθυμίζεται ότι η κατ’ αρχήν συμφωνία των υφισταμένων βασικών μετόχων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και της εταιρείας Thrivest Holding Ltd προβλέπει συμμετοχή τους στην ΑΜΚ με κάλυψη ποσών έως €329 εκατ. για το ΤΧΣ, έως 40 εκατ. για το ΤΜΕΔΕ, και έως 64 εκατ. για την εταιρεία Thrivest Holding Ltd, και με σκοπό την πλήρη κάλυψη της Αύξησης. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί σε τελικά δεσμευτικά νομικά κείμενα που με τη σύναψη τους και τη γνωστοποίηση τους στην Τράπεζα θα αποτελέσουν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης.

Ο χρόνος λιγοστεύει

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, ύψους έως 473,3 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου και η ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 24η Απριλίου 2023. Στις 25 Απριλίου θα γίνουν η κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών, στις 26/4 η ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ, στις 27/4 αναμένεται η έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών και στις 28 Απριλίου η έναρξη της διαπραγμάτευσής τους.

Οι συζητήσεις

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συζητηθούν και οι δεσμευτικές προσφορές για το Αstri I, το πρώτο χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» δανείων που βγάζει προς πώληση η τράπεζα, ύψους 320 εκατ. ευρώ το οποίο αποτελείται από επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δρομολογηθεί η πώληση των χαρτοφυλακίων Omega (1,2 δις ευρώ) και Metexelixis (700 εκατ. ευρώ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Πλάνου (Business Plan) και αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας την εγκριθείσα Στρατηγική Διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE Strategy), η τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει έρθει σε συμφωνία για την επαναπόκτηση στο παρόν στάδιο του ομολόγου κατώτερης εξοφλητικής σειράς (junior note) της τιτλοποίησης “Metexelixis”, με τελικό στόχο την υλοποίηση της πλήρους αποεπένδυσης της Τράπεζας από την εν λόγω τιτλοποίηση. Σημειώνεται ότι το junior ομόλογο της τιτλοποίησης κατείχε η QQuant και πλέον η Attica Bank θα αποκτήσει το σύνολο του χαρτοφυλακίου.

Επομένως, η συμμετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας είναι υπό συζήτηση. Μετά το Πάσχα θα ανακοινωθεί επίσημα η οριστική απόφαση. Πρόκειται να καθοριστούν πολλά από αυτό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ