φοβερή-είδηση-η-άδεια-πατρότητας-και-π-66016

Φοβερή είδηση: Η Άδεια πατρότητας και ποια είναι τα νέα είδη άδειας που θεσμοθετήθηκαν

Ανάγνωση: 5'

Νέα δεδομένα φέρνει το κράτος στο προσκήνιο σχετικά με τις άδειες των γονέων. Σύμφωνα με τον νόμο Χατζηδάκη προβλέπεται άδεια 14 ημερών σε πατέρες παιδιών που γεννήθηκαν από τις 19 Ιουνίου 2021 και έπειτα. Επίσης, προβλέπονται άλλες πέντε νέες ειδικές άδειες για εργαζόμενους γονείς και φροντιστές. Ο νόμος 4808 του 2021 τα αναλύει όλα εκτενώς στην αρμόδια εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε χθες.

Πρόκειται για τον εργασιακό νόμο Χατζηδάκη με τον οποίο κυρώθηκε η κοινοτική οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής γονέων, με αφορμή την οποία η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη και στη χώρα μας, ζητώντας διευκρινίσεις και ενημέρωση για τον τρόπο που εφαρμόζεται στο εθνικό μας δίκαιο.

Τι προβλέπει ο νόμος

Οι προβλέψεις της κοινοτικής οδηγίας ενσωματώθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο με τον εργασιακό νόμο Χατζηδάκη (4808/2021), με τον οποίο πλέον σε ορισμένα σημεία η ελληνική νομοθεσία είναι πιο ευνοϊκή από την ευρωπαϊκή.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η αιτιολογημένη γνώμη αφορά τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή τής εν λόγω οδηγίας στους ναυτικούς, για την οποία το θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Μάλιστα, το σχετικό προεδρικό διάταγμα έχει ήδη υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος 4808/2021 για την «Προστασία της εργασίας», όπως διευκρινίζεται και στη χθεσινή εγκύκλιο, προβλέπει τη χορήγηση άδειας διάρκειας 14 ημερών σε πατέρες παιδιών που γεννήθηκαν από τις 19 Ιουνίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσής του σε ΦΕΚ), άδεια φροντιστή, δικαίωμα απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για γονείς και επέκταση σειράς αδειών που δικαιούνται οι μητέρες και στις περιπτώσεις υιοθεσιών. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει ακόμη ρυθμίσεις για την προστασία από την απόλυση γονέων που ζήτησαν ή έλαβαν τις άδειες αυτές.

Τα νέα είδη θεσμοθετημένων αδειών

Άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές. Χορηγείται συνολικά ή τμηματικά σύμφωνα με την αίτηση του εργαζομένου ως εξής:

α) ο εργαζόμενος λαμβάνει δύο ημέρες άδειας πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που συνδέονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υπόλοιπες 12 ημέρες χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης είτε

β) χορηγείται το σύνολο των ημερών άδειας μετά την ημερομηνία γέννησης. Η άδεια πατρότητας με το προηγούμενο καθεστώς ήταν δύο ημέρες. Οσοι πατέρες έχουν λάβει τις δύο ημέρες άδειας δικαιούνται τις επιπλέον ημέρες έως ότου συμπληρωθεί ένας μήνας από τη γέννηση του τέκνου.

Την άδεια πατρότητας μπορούν να λάβουν οι πατέρες παιδιών που γεννήθηκαν από τις 19 Ιουνίου 2021 και εφεξής.

Γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών. Χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό. Μοναδική προϋπόθεση είναι η επί ένα έτος απασχόληση του εργαζομένου στον ίδιο εργοδότη. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Άδεια φροντιστή. Η άδεια αυτή, άνευ αποδοχών, χορηγείται για την κάλυψη αναγκών ή φροντίδας συγγενών ή άλλων προσώπων που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό, για σοβαρό ιατρικό λόγο.

• Θεσμοθετείται δικαίωμα απουσίας του γονέα ή φροντιστή έως δύο φορές τον χρόνο, με αποδοχές, για μία ημέρα κάθε φορά και για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια).

• Γονείς παιδιών έως 12 ετών και φροντιστές δικαιούνται να ζητούν τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Άδεια εργαζόμενων γυναικών για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Κλείνοντας, αυτή η παροχή είναι ιδιαίτερα βοηθητική. Σίγουρα πολλές οικογένειες την έχουν ανάγκη για να βοηθήσουν στην αρχή στο σπίτι. Δίνει την ευκαιρία σε γονείς και φροντιστές να απουσιάσουν από τη δουλειά τους για σημαντικό λόγο, όπως για παράδειγμα μια ασθένεια, χωρίς να έχουν άγχος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ