η-παγiδα-στα-πράσινα-τιμολόγια-ρεuματος-109330

Η παγiδα στα πράσινα τιμολόγια ρεúματος: Πώς μπορεί να εκτıναχθεί το κóστος – Τι πρέπει να προσέξετε

Ανάγνωση: 6'

«Κρυφές χρεώσεις» που εκτινάσσουν το κόστος του ρεύματος έως και 50% υπάρχουν στα «ψιλά γράμματα» των νέων χρωματιστών τιμολογίων

Ακόμη και αν ανήκει στο ειδικό «πράσινο» τιμολόγιο ο κάθε καταναλωτής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, καθώς οι τιμές οι οποίες έχουν καθοριστεί από τον εκάστοτε πάροχο, είναι τιμές έπειτα από έκπτωση. Και μεγάλο μέρος αυτής της έκπτωσης το καταλαμβάνει αυτή της «συνέπειας». Έτσι, εάν κάποιος αμελήσει να πληρώσει στην ώρα του τον λογαριασμό ξαφνικά θα βρεθεί να εξοφλεί «φουσκωμένο» λογαριασμό έως και 50%.

Και αυτό μπορεί να συμβεί γιατί εάν κάποιος καταναλωτής έχει επιλέξει «πράσινο» τιμολόγιο ενδεχομένως να μην γνωρίζει ότι έχει καθοριστεί για παράδειγμα αντίτιμο 0,14 €/kWh με την προϋπόθεση να είναι συνεπής στην εξόφληση του λογαριασμού του. Έτσι, εάν καθυστερήσει ακόμη και μία ημέρα να τον πληρώσει μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με… δυσάρεστες εκπλήξεις αφού το κόστος μπορεί να ανέβει ακόμη και σε 0,21 €/kWh, δηλαδή σχεδόν 50% υψηλότερα.

Οι «παγίδες» και πώς οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις προσφορές

Προσοχή, λοιπόν θα πρέπει να δείχνουν οι καταναλωτές σε τέτοιου είδους «παγίδες», καθώς θα πρέπει να το «ψάχνουν» αρκετά για το τι είδους τιμολόγιο θα πρέπει να επιλέξουν στο μέλλον.

Τις τιμές των «χρωματιστών» τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος από όλους τους παρόχους μπορούν να παρακολουθούν οι καταναλωτές μέσα απ’ τη σχετική πλατφόρμα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Συγκεκριμένα, στην σελίδα https://invoices.rae.gr/oikiako/ οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν το είδος τιμολογίου (το «ειδικό» αντιστοιχεί στο λεγόμενο «πράσινο») για να ενημερώνονται για την τιμή της κιλοβατώρας.

Ο πίνακας περιλαμβάνει την πάγια χρέωση και την τελική τιμή προμήθειας του σχετικού μήνα, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων. Για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση.

Όπως επισημαίνει η Αρχή: Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών στη σύγκριση των τιμών των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή θα διατηρεί στην ιστοσελίδα της δυναμικό «Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος», ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τιμές των ειδικών (πράσινων) τιμολογίων, καθώς και τις τιμές των σταθερών «μπλε» τιμολογίων, δηλαδή των τιμολογίων που η τιμή τους παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χρονικής έκτασης τουλάχιστον ενός (1) έτους, και των κυμαινόμενων «κίτρινων» τιμολογίων.

Κατά τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν τις τιμές όλων των προμηθευτών. Ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει κατηγορία τιμολογίου (οικιακό, επαγγελματικό), καθώς και τον μήνα κατανάλωσης.

Ως προεπιλογή εμφανίζονται τα ειδικά τιμολόγια του τρέχοντος μήνα.

Ποιες είναι οι τιμές του «πράσινου» τιμολογίου ανά πάροχο

Από τους παρόχους, λοιπόν, έχουν ανακοινωθεί οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τα «πράσινα» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας μηνός Ιανουαρίου 2024.

Όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις οι τιμές αυτών των τιμολογίων κυμαίνονται από 0,14 ευρώ μέχρι και 0,17 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τον τρέχοντα μήνα.

Αναλυτικά:

Protergia: Η τιμή του ρεύματος είναι στα 14,26 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Elpedison: Η τιμή χρέωσης του ρεύματος διαμορφώνεται στα 17,06 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Ήρων: Η τιμή του ρεύματος ανέρχεται στα 14,052 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Η τιμή χρέωσης του ρεύματος είναι στα 14,265 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

NRG: Στα 14,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανέρχεται η τιμή ρεύματος

Volterra: Στα 14,3945 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται η τιμή ρεύματος

Zenith: Η τιμή του ρεύματος είναι στα 16,947 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

ΔΕΗ: Οι χρεώσεις της επιχείρησης είναι στα 13,635 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα και 14,595 λεπτά για υψηλότερη κατανάλωση και 11,155 λεπτά για το νυχτερινό τιμολόγιο.

Συστάσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε πρόσφατα ένα έγγραφο για το ειδικό πράσινο τιμολόγιο το οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

Η τελική τιμή προμήθειας θα ανακοινώνεται έως την 1η ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.

Το ειδικό τιμολόγιο θα μπορεί να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας, ύψους έως 5 ευρώ ανά μήνα, καθώς και εκπτώσεις.

Από τις βασικότερες καινοτομίες του είναι πως στο λογαριασμό κατανάλωσης, ο πάροχος θα αποτυπώνει ενιαία -μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων- την τελική τιμή προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης.

Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, κατ’ ελάχιστον για 6 μήνες, ενώ η πάγια χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα των παρόχων και ενημέρωσης με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα ακολουθεί την τροποποίηση.

Οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια (σταθερό: μπλε, κυμαινόμενο: κίτρινο, δυναμικό: πορτοκαλί, ειδικό: πράσινο), θα μεταπέσουν, αυτομάτως, στο πράσινο τιμολόγιο. Παρόλα αυτά, θα υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψουν στην προηγούμενη σύμβαση με τον πάροχό τους με μία απλή διαδικασία έως την 31ηΙανουαρίου 2024 και να επιλέγουν οποιοδήποτε είδους τιμολογίου ή πάροχο, με κατάρτιση σχετικής σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή.

Το ειδικό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρεται από τους παρόχους και μπορεί να επιλέγεται από τους καταναλωτές και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Περισσότερες Ειδήσεις σήμερα

Ρεύμα: Γıατί είναι «φοuσκωμένα» τα τıμολόγια για τον Απρίλιο

Έρχονται δύσκολοι μήνες: Αuξάνονται οι λογαρıασμοί ρεύματος για να βγουν 800 εκατομμύρια εupώ

Πóτε θα κóβεται το ρεúμα νέοι κανόνες για τους απλńρωτους λоγαριασμούς

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ